Derleme

Kolşisine dirençli ailevi Akdeniz ateşi ve komplikasyonların tedavisi

  • Mehmet Sayarlıoğlu

J Turk Soc Rheumatol 2010;2(1):20-25

Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) tekrarlayan, kendini sınırlayan serözit ve ateş atakları ile seyreden kalıtsal inflamatuar bir hastalıktır. Özellikle böbrekleri etkileyen ve böbrek yetmezliğine neden olabilen AA tipi amiloidoz uzun dönemde bu hastalığın en önemli komplikasyonudur. Günlük 1-2mg düzenli proflaktik kolşisin tedavisi hastaların %90'ında klinik iyileşme sağlamaktadır. Bununla birlikte %10 oranında AAA hastası bu tedaviye yanıt vermemektedir. Bu hastalarda kullanılması gereken diğer farmakolojik tedaviler hakkında tam bir görüş birliği yoktur. Hem AAA ataklarının ve hem de gelişebilecek sekonder amiloidozun önlenmesinde en etkili tedavi kolşisindir.

Anahtar Kelimeler: Kolşisin, ailevi Akdeniz ateşi, FMF, tedavi