Diğer

KUTANÖZ VASKÜLİTLER

  • Salih PAY

J Turk Soc Rheumatol 2009;1(1):24-31

Sistemik tutulumdan daha çok deri tutulumunun ön planda olduğu vaskülitlere kutanöz vaskülitler denilmektedir. Lökositoklastik vaskülit, ürtikeryel vaskülit ve kutanöz poliarteritis nodoza bu tanımlamaya uyan vaskülitler olarak sayılabilir. Kawasaki hastalığı, kriyoglo-bulinemik vaskülit, Wegener granülomatozus, Churg-Strauss sendromu, poliarteritis nodoza ve mikroskobik polianjitis gibi diğer bazı vaskülitlerde ise sistemik bulgular baskındır, ancak çeşitli düzeylerde deri bulguları ortaya çıkmaktadır. Henoch-Schönlein purpura daha çok deri tutulumu ile seyretmekle birlikte eklem, gastrointestinal sistem ve böbrek tutulumuna neden olabilmekte ve bu hastalara sistemik vaskülitler gibi tedavi gerekebilmektedir. idiopatik kutanöz vaskülitler içinde sayabileceğimiz lökositoklastik vaskülit genellikle sadece bir kez ortaya çıkmakta ve kendiliğinden iyileşen bir seyir izlemektedir. Bunun tersine ürtikeryel vaskülit 24 saat süren tekrarlayan kronik ürtiker atakları ile ortaya çıkmakta ve kendiliğinden iyileşmektedir. Bunların tersine kutanöz poliarteritis nodoza tekrarlayan ataklarla kronik bir seyir gösterir, ciddi deri bulgularına neden olur ve tedavisi oldukça zordur. Ancak yine de kutanöz vaskülitlerde prog-noz genel olarak iyidir.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz lökositoklastik vaskülit, ürtikeryal vaskülit, kutanöz poliarteritis nodoza,