Derleme

Maliyet etkinlik ve maliyet fayda analizleri

10.2399/raed.13.43531

  • Necdet Süt

Gönderim Tarihi: 29.11.2012 Kabul Tarihi: 25.01.2013 J Turk Soc Rheumatol 2013;5(1):20-24

Çalışmanın amacı maliyet etkinlik ve maliyet fayda analizlerinin temel özelliklerini açıklamak, romatoloji alanındaki uygulamalarına değinerek ülkemiz araştırmacıları için temel oluşturmaktır. Bu analiz yöntemleriyle tedavi yöntemlerinin maliyetleri ve elde edilen sağlık sonuçları karşılaştırılmaktadır. Literatür incelendiğinde maliyet etkinlik ve maliyet fayda analizi çalışmalarında son yıllarda artış gözlenmesine karşın ülkemizde bu tür çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu tür çalışmaların yapılması sağlık sisteminde kısıtlı kaynakların etkin kullanımı konusunda karar vericilere yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Maliyet, etkinlik, fayda, maliyet etkinlik analizi, maliyet fayda analizi