Olgu Sunumu

Metformin-induced systemic vasculitis: A rare case report and literature review

10.4274/raed.galenos.2023.70288

  • Fatih Yıldız
  • Bülent Kaya
  • Eren Erken

Gönderim Tarihi: 30.09.2022 Kabul Tarihi: 11.03.2023 J Turk Soc Rheumatol 2023;15(3):162-166

Lökositoklastik vaskülit, damar duvarında enflamasyon ve nekroz ile karakterize kutanöz küçük damar vaskülitidir. Genellikle deri ile sınırlıdır, ancak nadiren böbrek gibi organları etkileyebilir. Elli sekiz yaşında kadın hasta, tip 2 diabetes mellitus için metformin kullandıktan sonra ele gelen peteşi-purpura ile başvurdu. Hematüri ve proteinüri nedeniyle böbrek biyopsisi yapıldı. Renal biyopsi sonucu proliferatif glomerülonefrit ile uyumlu bulundu. Hastada diğer vaskülit nedenleri dışlandı. Metformin ilişkili vaskülit düşünüldü. Hastaya metilprednizolon ve azatiopürin tedavisi başlandı. İkinci ayda deri bulguları tamamen kayboldu. Dokuzuncu ayda böbrek bulguları tam remisyona girdi.

Anahtar Kelimeler: Glomerülonefrit, diyabet, metformin, sistemik, deri, vaskülit

Tam Metin (İngilizce)