Olgu Sunumu

Mezenterik Buerger hastalıklı iki olgu

10.2399/raed.12.006

  • Emine Figen Tarhan
  • Gökhan Keser
  • Ahmet Memiş
  • Hayriye Koçanaoğulları
  • Kenan Aksu
  • Yasemin Kabasakal

Gönderim Tarihi: 10.01.2012 Kabul Tarihi: 06.04.2012 J Turk Soc Rheumatol 2012;4(2):68-72

Tromboanjiitis obliterans (Buerger hastalığı) ateroskleroza bağlı olmayan, öncelikle alt ekstremitelerde distal orta ve küçük çaplı arterleri ve venleri segmental olarak tutan, inflamatuar doğada bir vasküler hastalıktır. Nadiren üst ekstremite distal arterleri, büyük arterler ve mezenter arter gibi visseral arterler de tutulabilmektedir. Bu yazıda, birisi abdominal semptom tanımlamayan, mezenter arter tutulumlu iki Buerger olgusu sunulmuştur. Buerger hastalarında, mezenterik tutuluş da olabileceği akılda bulundurulmalı ve hastalar bu açıdan irdelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Buerger hastalığı, mezenterik tutuluş, tromboanjiitis obliterans