Olgu Sunumu

Miyelodisplastik sendromlu bir olguda CPPD ilişkili psödonöroartropati

10.4274/raed.galenos.2022.54154

  • Mete Pekdiker
  • Gezmiş Kimyon

Gönderim Tarihi: 04.02.2022 Kabul Tarihi: 13.05.2022 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(2):106-109

Kalsiyum pirofosfat depozisyon (CPPD) hastalığı kristal artropatilerin yaygın bir formudur. Genellikle yaşlı bireyleri etkiler. CPPD’nin radyolojik ve klinik özellikleri değişken olup bu yüzden kas-iskelet sistemi hastalıklarının iyi bir taklitçisidir. Asemptomatik ve destrüktif formları aynı hastada aynı anda bulunabilir. CPPD ilişkili birçok hastalık tanımlanmış olup hematolojik hastalıklarla ilişkisine dair kanıt yoktur. Charcot artropatisi (CA) nöropatik hastalıklarla ilişkisi olup eklem erozyonları ile karakterizedir. Makalemizde miyelodisplastik sendromlu bir hastada psödo-CA ile prezente olan enteresan bir CPPD olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kondrokalsinozis, psödonöroartropati, miyelodisplastik sendrom, pirofosfat artropatisi, psödogut

Tam Metin (İngilizce)