Derleme

mTOR yolağı ve romatolojik hastalıklardaki rolü

10.2399/raed.19.85530

  • Zeynep Zehra Gümüş
  • Zeki Soypaçacı
  • Servet Akar

Gönderim Tarihi: 21.12.2018 Kabul Tarihi: 22.08.2019 J Turk Soc Rheumatol 2019;11(2):132-156

mTOR yolağı, hücre çoğalması ve büyümesi gibi birçok önemli görevi olan bir hücre içi iletim yoludur. Görev tanımı çok geniş olan ve pek çok düzenleyici rolü olan bu yolak; onkoloji, kardiyoloji, nöroloji, organ nakli gibi çok çeşitli alanlarda araştırılmakta ve tedavide hedeflenmektedir. Bağışıklık sistemi üzerine de önemli etkileri olan mTOR yolağının romatolojik hastalıklardaki payı gün geçtikçe daha çok aydınlatılmaktadır. Bu derleme ile mTOR yolağının daha iyi tanınması ve mTOR durdurucularının romatoloji alanında giderek artan önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: mTOR, MTORC, romatoloji, artrit, vaskülit