Olgu Sunumu

Nadir görülen kronik dirsek monoartriti: Bir tüberküloz vakası

10.2399/raed.15.02997

  • Fatih Bağcıer
  • Ahmet Çelik
  • Meltem Alkan Melikoğlu

Gönderim Tarihi: 19.04.2015 Kabul Tarihi: 14.07.2015 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(1):20-23

Tüberküloz halen dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ekstrapulmoner tüberküloz giderek önem kazanmakta ve yeni olguların yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır. Osteoartiküler tüberküloz, hastalığın sık görülmeyen bir formudur ve tüm olguların %1-5'ini oluşturur. İmmunsupresif kişilerin artışı ve ilaca dirençli bakterilerin ortaya çıkışı akciğer dışı mikobakteriyel enfeksiyon insidansını arttırmıştır. Tüberküloz artrit genellikle monoartiküler paterndedir. Fakat oligoartiküler tutulum da bildirilmiştir. Osteoartiküler tutulumun tanısı zordur, çünkü pek çok kemik eklem patolojisini taklit edebilir. Hızlı tanı konulması ve tedavi esas olup tedavisiz kalan tüberküloz olguları destrüktif osteoartiküler sonuçlara neden olabilir. Burada kronik dirsek monoartritin ayırıcı tanısında tüberkülozun akılda tutulmasının önemine dikkat çekmek istendi.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, kronik monoartrit, dirsek