Olgu Sunumu

Nekrotizan skleritle başvuran wegener granülomatozlu olguda fistülleşen pelvik kütle: Olgu sunumu

  • Özlem Pehlivan
  • Sevil Kamalı

J Turk Soc Rheumatol 2010;2(1):38-41

Wegener granülomatozusu (WG), küçük ve orta çaplı damarları etkileyen, sistemik, nekrotizan, granülomatöz bir vaskülittir. Granülomatöz inflamatuar ve vaskülitik süreçler peşisıra veya birlikte görülebilmektedir. Deri, eklem, göz, üst solunum yolu, akciğer ve böbrek tutulumu sıktır. Parotis, epididim, testis, uterus ve serviks gibi nadir doku ve organ tutulumları da bildirilmiştir. Burada, nekrotizan sklerit ve kavitasyonlu nodüler akciğer lezyonları ile başvuran, hastalık seyrinde semer burun ve amoroz gelişen ve tedavi altında nüks eden, rektovajinal ve vezikovajinal fistüllere yol açan pelvik kütle ile izlenen WG’ li bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Wegener granülomatozusu, pelvik kütle, rektovajinal, vezikovajinal fistül