Derleme

Non-radyografik aksiyel spondilartrit tedavisinde sertolizumab pegol kullanımı

10.2399/raed.15.S1S18

  • Ömer Karadağ

Gönderim Tarihi: 01.06.2015 Kabul Tarihi: 28.07.2015 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(1):18-21

İnflamatuvar bel ağrısının erken tanı ve etkin tedavisiyle hastalık progresyonunun durdurulması ve kronik hasarın önlenmesi açısından 'fırsat penceresi' çok önemlidir. Non-radyografik aksiyel spondilartrit (SpA) ve ankilozan spondilit hasta grupları, klinik özellikler ve tedavi açısından benzerlik göstermektedir. Non-radyografik SpA'ların tedavisinde non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ilk tercih tedavilerdir. Dirençli olgularda anti-TNF ajanlar kullanılabilir. Polietilen glikol ile konjüge, rekombinant insan monoklonal TNF antikoru olan sertolizumab pegolün non-radyografik SpA hastalarında etkili ve güvenli olduğu faz 3, randomize, plasebo kontrollü çalışma (RAPID-axSpA) ile gösterilmiş olup bu hastaların prospektif takibi devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Non-radyografik SpA, fırsat penceresi, sertolizumab pegol, anti-TNF ilaçlar