Derleme

Osteoartrit progresyonunun kantifikasyonunda direkt radyografinin avantajları ve dezavantajları

10.2399/raed.16.30602

  • Hamit Küçük
  • Berna Göker
  • Şeminur Haznedaroğlu

Gönderim Tarihi: 15.01.2017 Kabul Tarihi: 14.01.2017 J Turk Soc Rheumatol 2016;8(0):1-4

Osteoartrit (OA), en sık görülen eklem ağrısı sebebidir. Direkt radyografi, progresyonunun değerlendirilmesi için en sık kullanılan yöntemdir. Uygulaması ve erişimi kolay olmakla birlikte aynı zamanda ucuz bir yöntemdir. Direkt radyografik semikantitatif ve kantitatif evreleme sistemlerinin kullanılması hastalığın ilerlemesinin takibinde daha hassas değerlendirme sağlar. Fakat kullandığımız skorlama sistemlerinde hala validasyon sorunu vardır. Gözlemci içi ve arası değişkenliğin fazla olması, eklem aralığındaki değişiklikleri tespit için çok hasta içeren, uzun süreli büyük çalışmaların yapılmasını gerektirir. OA tanı ve takibinde ultrasonografi ve manyetik rezonans kullanımının son yıllarda hızla artmasına rağmen gelişmiş ülkelerdeki ilaç onaylayıcı otoriteler tarafından bir ilacın hastalık modifiye edici ajan olarak tanımlanabilmesi için kabul edilen tek yöntem direkt grafide kantitatif yöntemler ile eklem aralık genişliği ölçümüdür.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, radyografik skorlama, kantifikasyon