Derleme

Osteoartritte radyolojik değerlendirme

10.2399/raed.11.008

  • Hamide Kart Köseoğlu
  • Bilge Özgül Özdemir

Gönderim Tarihi: 10.03.2011 Kabul Tarihi: 30.05.2011 J Turk Soc Rheumatol 2011;3(3):43-48

Osteoartrit, başta kıkırdak olmak üzere eklemi oluşturan bütün yapıları etkileyen ilerleyici, inflamatuvar olmayan bir eklem hastalığıdır. Tanı klinik ve radyolojik bulgular ile konulmaktadır. Osteoatritte tedavinin etkinliğini izlemede kullanılacak kantitatif radyolojik ölçütlere gereksinim vardır. Bu yazıda hastalığın tanısı, yapısal hasarın şiddeti, klinik seyir ve tedavi yanıtını değerlendirmede direkt grafilerde kullanılan Kellgren-Lawrence skorlama sistemi, seri eklem aralığı ölçümleri, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemenin rolü tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, radyolojik ilerleme, Kellgren-Lawrence skorlama