Olgu Sunumu

Parotis bezi tutuluşu ile başvuran sarkoidoz olgusu

10.2399/raed.18.85047

  • Hüseyin Semiz
  • Şenol Kobak

Gönderim Tarihi: 02.02.2018 Kabul Tarihi: 22.02.2018 J Turk Soc Rheumatol 2018;10(1):27-30

Sarkoidoz, non-kazeifiye granülom formasyonu ile karakterize bir kronik granülomatoz hastalık. Sıklıkla akciğer, deri, göz ve lokomotor sistem tutuluşu yanısıra, ekzokrin bezlerini de tutabilmektedir ve primer Sjögren sendromu taklit edebilmektedir. Bu bildiride, parotis bezi şişliği şikayetleri ile başvuran, yapılan laboratuvar, radyolojik ve histopatolojik inceleme sonucunda, sarkoidoz tanısı alan bir olgu rapor ettik.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, parotis bezi, tutulumu