Derleme

Periodontal hastalık ve romatoid artrit

  • Başak Bıyıkoğlu
  • Nurcan Buduneli
  • Kenan Aksu

J Turk Soc Rheumatol 2010;2(2):9-15

Periodontitis ve romatoid artrit (RA) kronik seyirli enflamatuvar hastalıklardır. Klinik olarak her iki hastalıkta da enflamatuvar hücrelerden sitokin ve matris metaloproteinazların salımı sonucu sert ve yumuşak doku kaybı meydana gelmektedir. Ayrıca başlıca periodontopatojenlerden olan Porphyromonas gingivalis'in (P. gingivalis) RA ile ilgili olduğu bilinen peptidilarjinindeaminaz (PAD) enzimini salgılayabilen tek bakteri olması, periodontitisin RA üzerinde etkili olabileceği fikrini desteklemektedir. Mevcut literatürde iki hastalık arasındaki olası ilişki ile ilgili bulgular çelişkilidir. RA ile periodontitis arasındaki ilişki, her iki hastalığın altında yatan patolojik mekanizmaların benzerliği nedeniyle ilgi çeken ve 1970'li yıllardan beri üzerinde çalışmalar yapılan bir konudur. RA, hastalığa dahil olan enflamatuvar süreçlere ek olarak tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar yoluyla da periodontal dokular üzerinde etkili olabilmektedir. Diğer taraftan, periodontitis tedavisi, kökeninde çeşitli etkenlerin rol oynadığı bir hastalık olan RA'nın klinik seyrini olumlu etkileyerek bu hastaların fonksiyonel durumlarının iyileşmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Enflamasyon, periodontitis, romatoid artrit, sitokinler