Derleme

Poliarteritis nodoza (PAN): Tek bir hastalık mı?

10.2399/raed.17.18291

  • Ömer Karadağ

Gönderim Tarihi: 17.04.2017 Kabul Tarihi: 31.05.2017 J Turk Soc Rheumatol 2017;9(0):6-10

Poliarteritis nodoza (PAN) yıllar önce tanımlanmış olsa da nedenleri ve alt grupları konusunda çalışmalar oldukça sınırlıdır. Hastalığın oldukça nadir görülmesi bu konudaki çalışmaları kısıtlamaktadır. Hastalığın başlangıç yaşı, klinik belirti ve bulguları, tedavi stratejileri, relaps ve sağkalım oranları alt gruplar arasında farklılık göstermekte ve tek bir hastalıktan ziyade alt grupların farklı hastalıklar olabileceğini düşündürebilmektedir. PAN'ın subfenotiplerinin daha iyi anlaşılması, epidemiyolojik ve etyolojik ilişkilerin araştırılması ve tedavilerin geliştirilmesi açısından gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Poliarteritis nodoza (PAN), vaskülitler, hepatit B (HBV)-ilişkili PAN, adenozin deaminaz-2 eksikliği (ADA-2 Eksikliği), ailesel Akdeniz ateşi (AAA), kutanöz PAN