Olgu Sunumu

Psoriatik artritte abatasept: Olgu sunumları

10.2399/raed.18.30592

  • Gül Güzelant
  • Serdal Uğurlu

Gönderim Tarihi: 15.02.2018 Kabul Tarihi: 01.06.2018 J Turk Soc Rheumatol 2018;10(1):23-26

Psoriatik artrit (PsA) eklemlerde kalıcı hasar yapabilen kronik ve inflamatuar bir artropatidir. Klasik tedavilere yanıtsız hastalarda günümüzde anti-TNF grubu biyolojik ajanlar ile yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Ancak anti-TNF grubu ilaçlara dirençli veya kontrendikasyonu bulunan hastalarda tedavi halen sorun teşkil etmektedir. Bu grup hastalarda TNF dışı biyolojik ilaçlar pratiğimize girmeye başlamıştır. Bu yazıda PsA tanısı ile abatasept tedavisi almış üç hastayı sunmak ve bu konuyla ilgili literatürü gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Psoriatik artrit, abatasept, psoriazis