Derleme

Psoriatik artritte sertolizumab pegol kullanımı

10.2399/raed.15.S1S29

  • Umut Kalyoncu

Gönderim Tarihi: 20.05.2015 Kabul Tarihi: 15.07.2015 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(1):29-36

Sertolizumab pegol anti-TNF grubunda pegile formda olan ilk ilaçtır. Bu ilacın psoriatik artrit hastalarında etkinliği ve güvenilirliği bu derlemede incelenmiştir. RAPID-PsA çalışmasında, 24 haftalık plasebo kontrollü dönemde sertolizumab pegolün 200 mg/hafta ve 400 mg/ay dozları değerlendirilmiştir. Primer sonlanım noktası olan ACR %20 yanıtı 24. haftada sertolizumab 200 mg ve 400 mg dozlarıyla %58.0 ve %51.9 hastada elde edilmiştir. Sertolizumabın etkisi ilk 1-2 hafta içerisinde başlamaktadır. Bu etkinliğin en az 96. haftaya kadar devam edebildiği gösterilmiştir. Ayrıca hastaların fonksiyonlarında, yorgunluk düzeylerinde, yaşam kalitesinde, dermatoloji yaşam kalitesinde ve iş gücü kaybında düzelmeler de saptanmıştır. Sertoluzumab pegol ile 24. haftada radyolojik ilerleme plaseboya göre daha azdır. Settolizumab pegol ile ortaya çıkan yan etkiler diğer grup anti-TNF ilaçlardan farklı bulunmamıştır. Buna göre sertolizumab pegol DMARD'lara dirençli psoriatik artrit hastalarında kullanılabilecek bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Sertolizumab pegol, psoriatik artrit, RAPID-PSA study