Olgu Sunumu

Püstülotik artro-osteitis (Sonozaki sendromu) ile sakroiliit birlikteliği: Olgu sunumu

10.2399/raed.13.32042

  • Soner Şenel
  • Bahattin Aydın
  • Ali Uğur Uslu
  • Ferhat Sezer
  • Şafak Şahin

Gönderim Tarihi: 24.10.2012 Kabul Tarihi: 22.07.2013 J Turk Soc Rheumatol 2013;5(2):58-60

İlk olarak Sonozaki tarafından tarif edilen püstülotik artro-osteitis nispeten nadir görülen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Klinik bulguların erken tanınması yanlış tanı ve tedaviyi önleyebilir. Olgumuzda tipik hastalık bulguları ve beraberinde sakroiliitin eşlik ettiği bir püstülotik artro-osteitis vakası sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sonozaki sendromu, püstüloz, artrit, osteitis, sakroiliit