Olgu Sunumu

Romatizmal hastalığı olan böbrek transplant alıcılarında biyolojik tedavilerin kullanımı: Üç olgu serisi ile beraber literatürün gözden geçirilmesi

10.2399/raed.19.57338

  • Sibel Bakırcı
  • Veli Yazısız
  • Vural Taner Yılmaz
  • Hüseyin Koçak
  • İrem Gayret
  • Ayhan Dinçkan
  • Mustafa Ender Terzioğlu

Gönderim Tarihi: 04.09.2018 Kabul Tarihi: 26.11.2018 J Turk Soc Rheumatol 2019;11(2):157-160

Literatürde, böbrek transplantasyonu yapılan ve romatizmal hastalıklar için biyolojik ajanlarla tedavi edilen hastalar hakkında çok az veri bulunmaktadır; bunların çoğu da olgu serilerinden ibarettir. nedenle biz, bu durumla ilgili olarak kendi kliniğimizin tecrübesini, literatürdeki olguları da gözden geçirerek özetlemeye çalıştık. Kliniğimizde takip edilen 3 olgumuzun 2 tanesi ankilozan spondilit, biri ise ailesel Akdeniz ateşi hastasıydı. Son dönem böbrek yetmezliğinin sebebi; bir hastada antiinflamatuvar ajan kullanımına bağlı kronik tubulointerstisyel nefrit iken, diğer iki hastada altta yatan kronik inflamatuvar hastalığa sekonder amiloidozdu. Renal transplantasyon sonrası olgularımız kullanılan biyolojik tedaviler ile stabil olarak takip edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek transplantasyonu, ailesel Akdeniz ateşi, ankilozan spondilit, biyolojik tedaviler