Derleme

Romatoid artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı

10.2399/raed.15.29292

  • Cemal Bes

Gönderim Tarihi: 21.08.2015 Kabul Tarihi: 01.12.2015 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(2):41-46

Yoğun bağ dokusu içermesi ve kanlanmanın fazla olması nedeniyle akciğerler, diğer sistemik bağ dokusu hastalıklarında olduğu gibi romatoid artrit'te (RA) de sıklıkla etkilenir. İnterstisyel akciğer hastalığı (İAH), RA'nın seyri sırasında görülebilecek akciğer tutulumu türlerinden biri olup hastaların prognozunu olumsuz yönde etkiler. Genetik yatkınlık, sigara, romatoid faktör pozitifliği ve anti-sitrülline peptid (anti-CCP) varlığı RA'lı hastalarda İAH'nın ortaya çıkmasına katkıda bulunan faktörlerdir. Diğer yandan RA tedavisinde kullanılan metotreksat, leflunomid, anti-TNF alfa ve rituksimab gibi ilaçlar da bazen İAH'nın gelişmesine veya İAH'nın progresyonuna yol açabilir. RA'lı hastalarda İAH tanısını erken dönemde koymak ve bu tabloya zemin hazırlayan faktörleri ortaya çıkarmak, hastalığın tedavisinde ve takibinde önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Bu derlemede RA'lı hastalarda İAH tanısı ve tedavisine yönelik yaklaşımların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnterstisyel akciğer hastalığı, romatoid artrit