Orijinal Araştırma

Romatoid artritli bireylerde “öz bakım davranışları ölçeğinin” Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

10.4274/raed.galenos.2022.09797

  • Berna Cafer Karalar
  • Yasemin Tokem
  • Filiz Özel

Gönderim Tarihi: 01.01.2022 Kabul Tarihi: 03.03.2022 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(1):1-6

Amaç:

Romatoid artrit, uzun süreli ilaç tedavisi gerektiren, çeşitli yan etkileri olan, kişinin günlük yaşamını sınırlandırarak kendi kendine bakım eksikliğine neden olabilen kronik bir hastalıktır. Bu nedenle hastaların öz bakım davranışları sistematik bir şekilde belirlenmeli ve buna göre öz bakım davranışları desteklenmelidir. Bu çalışmanın amacı, öz bakım davranışı ölçeğinin Türk romatoid artrit popülasyonunda öz bakım davranışlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olup olmadığını incelemektir.

Yöntem:

Çalışma 1 Şubat 2017 - 30 Ağustos 2017 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin romatoloji kliniğinde gerçekleştirilmiştir. Dil geçerliliği için ölçek İngilizceden çevrilmiş ve sonra Türkçe’den İngilizceye tekrar çevrilmiştir. Çevrilen ölçeğin maddelerinin geçerliliği için on uzman görüşü alınarak ölçeğe son şekli verilmiş ve sonuç formu 119 hastaya uygulanmıştır.

Bulgular:

Ölçeğin orijinal değerlerine göre iç tutarlılık analizi için Cronbach’s Alpha değeri 0,675 olarak bulunmuştur. Ayrıca uzman görüşleri sonucunda ilk üç maddenin ters puanlanarak elde edilen Cronbach’s Alpha değeri 0,558’dir.

Sonuç:

Self-Care Behaviour ölçeğinin yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda Türk toplumu için orta düzeyde güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu saptanmakla birlikte; ölçekte yer alan maddelerin hastaların özbakımları ile ilgili yanlış anlamalara sebep olabileceği ve bu nedenle öz bakım davranışlarını daha geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçebilecek Türkçe bir ölçeğin geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öz bakım, güvenilirlik, geçerlilik, romatoid artrit, romatoloji

Tam Metin (İngilizce)