Derleme

Romatoid artritte akciğer tutulumu

10.2399/raed.12.00015

  • Nevsun İnanç

Gönderim Tarihi: 17.08.2012 Kabul Tarihi: 01.10.2012 J Turk Soc Rheumatol 2013;5(1):13-19

Romatoid artrit toplumda %1’e yakın sıklığı ile en fazla karşılan iltihaplı eklem hastalığıdır. Ekstraartiküler bulgular hastalığın önemli morbidite ve mortalite sebebidir. Romatoid artrit ile ilişkili akciğer hastalıkları tüm mortalitenin %10-20’sinden sorumludur. Pulmoner infeksiyon ve ilaç toksisitesi sık görülmektedir ancak altta yatan romatoid artrit hastalığının direkt olarak sorumlu olduğu akciğer parenkim, hava yolu ve plevra hastalıkları oldukça yaygın olarak saptanmaktadır. Romatoid artritte akciğer tutulumunu tartıştığımız bu derlemede hava yolu hastalığı, plevral efüzyon ve parenkim hastalıkları ağırlıklı olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, eklem dışı bulgular, akciğer hastalıkları