Derleme

Romatoid artritte erken tedavi

10.2399/raed.12.012

  • Reşit Yıldırım
  • Yusuf Yazıcı

Gönderim Tarihi: 22.02.2012 Kabul Tarihi: 20.08.2012 J Turk Soc Rheumatol 2012;4(2):59-67

Romatoid artrit (RA), başlıca sinoviyal, kıkırdak ve kemik dokuları hedef alan, etiyolojisi belli olmayan otoimmün bir hastalıktır. Yapılan çalışmalar, RA’lı hastalarda eklem hasarının düz grafide görünür hale gelmeden önce başladığını göstermiştir. Bu doğrultuda 1990’larda “erken artrit”, 2000’lerde “çok erken artrit veya sinovit” kavramları tanımlanmıştır. Günümüzde, erken artritle gelen ve herhangi bir sınıfa giremeyen hastaların hangilerinde RA’ya doğru progresyon olacağı bilinmemektedir. Anti-CCP (anti-sitrüline peptit) ve RF (romatoid faktör) yüksekliği, sigara kullanımı gibi faktörler kısmen fikir vermektedir. RA’da temel hedefimiz, hastalarda meydana gelecek eklem erozyonlarını önlemek ve bu erozyonların yol açacağı fonksiyonel kısıtlamaların önüne geçmektir. Bu nedenle hastalara olabildiğince erken tanı konmalı, kesin tanının konamadığı veya şüphede kalan durumlar da dahil agresif bir tedavi stratejisi uygulanmalıdır. Metotreksat (MTX) uzun süreli kullanım oranı, biyolojik ajanlarla kombine edilebilmesi ve yan etki profilinin düşük olması nedeniyle RA tedavisinde öncü ilaç olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra hastalarda semptomları daha erken kontrol altına almak amacıyla yüksek veya düşük dozda prednizonun, MTX ile kombinasyonu önerilmektedir. İlk 3 ay veya en geç 6 aya kadar, birincil tedaviye yanıt vermeyen hastalarda öteki uzun etkili antiromatizmal ilaçlardan (DMARD’lar) (leflunomid, sülfasalazin, hidroksiklorokin) veya biyolojik ajanlardan (özellikle TNF inhibitörleri) herhangi birinin başlanması düşünülmelidir. İkincil tedavi stratejisi sonunda yeterli klinik cevap alınamayan (remisyon veya düşük hastalık aktivitesi) hastalarda bir başka biyolojik ajana geçiş denenmeli, bu süreç hasta tedaviye klinik yanıt verene kadar devam ettirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, erken sinovit, erken tedavi, metotreksat, biyolojik ajanlar