Klinik Araştırma

Romatoid artritte hedefe yönelik tedavi (T2T): Türkiye Çalışma Grubu önerilerinin Türk romatoloji uzmanları ve uzmanlık öğrencileri tarafından değerlendirilmesi

10.2399/raed.13.43153

  • Umut Kalyoncu
  • Nurullah Akkoç
  • Haner Direskeneli
  • Ahmet Gül
  • Gökhan Keser
  • Sedat Kiraz
  • Salih Pay
  • Ender Terzioğlu
  • Vedat Hamuryudan

Gönderim Tarihi: 15.07.2013 Kabul Tarihi: 20.08.2013 J Turk Soc Rheumatol 2013;5(2):41-44

Amaç:

Bu çalışmada romatoid artritte hedefe yönelik (T2T) tedavi ile ilgili oluşturulan Türkiye çalışma grubunun önerilerinin Türk romatoloji uzmanlarınca değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Türkiye T2T çalışma grubu önerileri romatoloji uzmanlarına e-posta yolu ile gönderildi. Her bir öneri için görsel analog cetvel (visual analog skala, VAS) üzerinde 1 (hiç katılmıyorum) ve 10 (tamamen katılıyorum) arasında bir skor verilmesi istendi.

Bulgular:

Ulaşılabilir e-posta adresi bulunan 200 Türkiye Romatoloji Derneği üyesinden 103’ü (%51.5) ankete katıldı. Önerilerin her birine verilen ortalama skor 2. öneride 10 üzerinden 8’in altında, diğer tüm önerilerde ise 8’in üzerinde bulundu. İkinci ve üçüncü öneriye katılımcıların sırasıyla %32 ve %21’i 10 üzerinden 7 veya daha düşük bir skor vermişti. Öte yandan 1. ve 10. öneriye tamamen katıldığını belirtenlerin oranının sırasıyla %67 ve %76 olduğu görüldü.

Sonuç:

Türk T2T çalışma grubu önerileri Türkiye'de halen çalışmakta olan romatoloji uzmanların yaklaşık yarısı tarafından değerlendirilmiş ve öneriler yüksek oranda kabul edilmiştir. Klinik remisyon tanımlanması konusunda romatoloji uzmanlarının bazı itirazları olmuştur. Bu anketin sonuçlarına göre Türk T2T önerileri kabul edilebilir bulunmuştur ve klinik pratikte kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Hedefe yönelik tedavi, romatoloji uzmanları