Derleme

Romatoid artritte kardiyovasküler risk ve risk yönetimi

10.2399/raed.15.46855

  • Ediz Dalkılıç
  • Belkıs Nihan Coşkun

Gönderim Tarihi: 25.01.2016 Kabul Tarihi: 19.06.2016 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(2):47-52

Romatoid artritin (RA) kendisi geleneksel risk faktörlerinden bağımsız olarak kardiyovasküler (KV) olay sıklığında artmaya neden olmaktadır. Ateroskleroz genel popülasyona göre RA'da daha yaygındır. RA patogenezinde rol oynayan hücreler ve sitokinler aterosklerozun gelişimini ve ilerlemesini artırmaktadır. Düşük hastalık aktivitesinin sağlanması KV olay riskini azaltmak için önemlidir. Tüm RA'lı hastalarda risk belirlemesi yapılmalı ve tedavi değişikliğinde bu riskler yeniden gözden geçirilmelidir. Hastalık aktivitesinin sıkı kontrolü ile birlikte, farmakolojik ve non-farmakolojik tedavilerle KV risk faktörleri azaltılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, kardiyovasküler risk, ateroskleroz