Olgu Sunumu

Romatoid artritte periferik nöropati: Romatoid vaskülitin sonucu mu, leflunomid tedavisinin komplikasyonu mu?

10.2399/raed.12.00016

  • N. Şule Yaşar Bilge
  • Döndü Üsküdar Cansu
  • Timuçin Kaşifoğlu
  • Funda Canaz
  • Cengiz Korkmaz

Gönderim Tarihi: 12.10.2012 Kabul Tarihi: 16.11.2012 J Turk Soc Rheumatol 2013;5(1):29-31

Vaskülit, romatoid artritin komplikasyonlarından biridir ancak son yıllarda hastalığı modifiye eden anti-romatizmal ilaçların (DMARD) ve biyolojik ajanların kullanımı ile oldukça nadir görülmektedir. Leflunomid, romatoid artritin tedavisinde kullanılan bir DMARD’dır ve nöropati seyrek görülen yan etkilerinden biridir. Romatoid artrit tanılı, 67 yaşında erkek hasta leflunomid tedavisinin başlangıcından 5 yıl sonra periferik nöropati ile başvurdu. Başlangıçta şikayetleri leflunomid ile ilişkilendirildi ancak ilacın kesilmesinden 3 ay sonra semptomlarında gerileme olmaması üzerine yapılan sural sinir biyopsisinde romatoid vaskülit saptandı ve immunsupresif tedavi sonrası şikayetleri geriledi. Romatoid artrit hastalarında vaskülit ve bununla ilişkili olarak nöropati görülebilmektedir. Leflunomid toksitesinde gelişen nöropatide de yapılan biyopsilerde vaskülit bulgularının saptanması tanıyı güçleştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, leflunomid, nöropati, romatoid vaskülit