Derleme

Romatoid artritte sertolizumab pegol (CZP) kullanımı

10.2399/raed.15.S1S1

  • Nevsun İnanç

Gönderim Tarihi: 21.05.2015 Kabul Tarihi: 20.07.2015 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(1):1-7

Tümör nekroz faktör (TNF) alfa inhibitörlerinin geliştirilmesi romatoid artrit (RA) tedavisinde önemli bir ilerleme olmuştur. Yeni bir anti-TNF ajanı olan Sertolizumab pegol (CZP) TNF alfa'yı nötralize eden humanize monoklonal bir antikorun rekombinan ve polietilen glikolinlenmiş antijen bağlayıcı fragmanıdır. CZP'nin hafif, orta ve şiddetli aktif RA hastalarında monoterapi olarak ve MTX veya diğer DMARD'lar ile kombine olarak kullanımının etkinliği randomize, kontrollü klinik çalışmalarda araştırılmıştır. Bu çalışmalarda ilacın hızlı başlayan etkisi ile hastalık aktivitesini ve engelliliği azalttığı, radyografik progresyonu da önlediği gösterilmiştir. Anti-TNF sekonder yanıtsız hastalarda da CZP ile önceki çalışmalardan daha yüksek oranda cevap elde edilmiştir. Metaanalizler ve etkinlik karşılaştırma çalışmalarında da CZP'nin hastalık aktivite skorlarında, fiziksel fonksiyonda, ağrı ve halsizlik skorlarında anlamlı düzelmeler sağladığı ve diğer biyolojik ajanlar ile benzer etkinlikte olduğu gösterilmiştir. Randomize, kontrolllü klinik çalışmalar ve bunların açık etiketli dönemleri değerlendirilmesi sonucunda CZP'nin orta ve şiddetli aktif RA hastalarında monoterapi ve tercihan DMARD kombinasyonu ile birlikte başlangıç yükleme dozu (0-2-4 haftalarda 400 mg) ardından CZP 200 mg 2 haftada bir şeklinde kullanılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, sertolizumab pegol