Derleme

Romatoloji pratiğinde kullanılan akut faz belirteçleri

10.2399/raed.19.42714

  • Berivan Bitik

Gönderim Tarihi: 05.03.2018 Kabul Tarihi: 29.05.2018 J Turk Soc Rheumatol 2019;11(1):33-37

Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C reaktif protein (CRP) en sık kullanılan akut faz yanıtı belirteçleridir. Romatoloji bilim dalında sıklıkla kullanılmakla birlikte, aile hekimliğinde, enfeksiyon hastalıkları ve acil servislerde de oldukça sık kullanılmaktadırlar. Bu yazıda, güncel bilimsel veriler ışığında klinik pratikte akut faz yüksekliğine neden olan durumlar ve klinik pratikte yorumlanmaları özetlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eritrosit sedimentasyon hızı, CRP, romatoloji, enfeksiyon, malignite, vaskülit