Derleme

Romatoloji pratiğinde sağlık kurulu hastalarına yaklaşım

10.2399/raed.14.98608

  • Kubilay Şahin
  • Yaşar Karaaslan
  • Hatice Bodur

Gönderim Tarihi: 02.03.2014 Kabul Tarihi: 03.09.2014 J Turk Soc Rheumatol 2014;6(1):19-22

Kas iskelet sistemi hastalıkları özürlülüğün önemli nedenlerindendir. Bu nedenle bu hastalar sıklıkla başta özürlülük raporu olmak üzere çeşitli isteklerle hastanelerin sağlık kurullarına başvururlar. Sağlık kurullarında özürlülük sağlık kurulu raporları için 30 Mart 2013 tarihinde yayınlanan ilgili yönetmelik hükümlerine göre karar verilir. Romatoloji, sağlık kurullarında bulunması zorunlu branşlardan biri değildir. Bu nedenle romatolojik hastalığı olan hastalar kurul tarafından değerlendirme için romatoloji kliniğine yönlendirilir. Bu şekilde yönlendirilen hastaların önceki epikriz, laboratuvar sonucu, rapor ve reçete gibi geçerli tıbbi kayıtlarının incelenmesi ve öykü, fizik inceleme ve gerekli laboratuvar testleri ile birlikte değerlendirilmeleri gerekir. Değerlendirilen bu hastaların romatolojik tanısı, aktivite durumu, organ tutulumu olup olmadığı ve varsa kalıcı organ ve fonksiyon sekelleri açık olarak gönderilen forma yazılmalıdır. Organ tutulumu olan hastaların değerlendirme için ilgili diğer branşlara da yönlendirilmesi gerekir. Sağlık kurulu raporlarında son karar yetkisi sağlık kurulunundur. Romatizmal hastalıklar ile ilgili olarak, yönetmelikte geçen önemli bir ilke, bu hastalıklar için özür oranlarının hastalığın aktif olduğu dönemde belirlenemeyeceğidir. Bu nedenle hastalığı aktif olan ve yeterli tedavi almayan hastalarda, uygun ve yeterli tedavi ile hastalığın baskılanmasından sonra değerlendirme yapılması gerekir. Hastalık aktivitesinin tam olarak baskılanmasının beklenmediği durumlarda ise en az bir yıl uygun ve yeterli tedavi almasından sonra değerlendirilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Romatolojik hastalıklar, sağlık kurulu, özürlülük