Derleme

Romatolojide bilimsel çalışma sonuçlarını rapor etmede kılavuzların kullanımı

10.2399/raed.13.66375

  • Necdet Süt

Gönderim Tarihi: 15.08.2013 Kabul Tarihi: 17.08.2013 J Turk Soc Rheumatol 2013;5(2):45-47

Kılavuzlar bilimsel çalışmaların şeffaf bir şekilde yürütülerek makale haline getirilmesinde yazarlara, makalelerin değerlendirilmesi süreçlerinde ise hakem ve editörlere yardımcı olmak amacıyla geliştirilmişlerdir. Günümüzde pek çok saygın tıp dergisince desteklenmektedirler. Ülkemizde romatoloji alanında yürütülen çalışmalarda kılavuzların kullanımının yaygınlaşması bilimsel çalışmaların kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kılavuzlar, makale, kalite, şeffaflık