Derleme

Romatolojik hastalıklarda PET kullanımı

10.2399/raed.14.18209

  • Neslihan Yılmaz
  • Ahmet Emre Eşkazan

Gönderim Tarihi: 21.05.2014 Kabul Tarihi: 03.09.2014 J Turk Soc Rheumatol 2014;6(1):23-32

Romatolojik hastalıkların erken dönemde tespit ve takibinde yaşanan sorunlar manyetik rezonans ve ultrasonografi gibi ileri görüntüleme yöntemlerinin kullanımının artmasına sebep olmuştur. Son yıllarda inflamatuvar ve malign durumların tespitinde kullanılan bir görüntüleme yöntemi olan PET, romatolojik hastalıkların erken dönem tanısında ve takibinde oldukça duyarlı ve özgül bir noninvaziv görüntüleme yöntemi olarak umut verici görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: PET, vaskülit, SLE, artrit