Derleme

Sertolizumab pegol güvenlilik verileri

10.2399/raed.15.S1S22

  • Salih Pay

Gönderim Tarihi: 06.05.2015 Kabul Tarihi: 21.06.2015 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(1):22-28

Tümör nekroz faktörü inhibitörleri (TNFi) romatoid artrit, ankilozan spondilit, psoriatik artrit gibi romatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. TNFi'nin kullanımı bu romatolojik hastalıkların prognozunda önemli düzelmelere neden olmuştur. Hastalar bu ilaçlar ile uzun süreli ve büyük olasılıkla yaşam boyu tedavi edilmek zorundadırlar. TNFi'nin uzun dönemli güvenlilik profilinin sürekli takip edilmesi, bu ilaçların etkili ve uygun kullanımlarını için çok önemlidir. TNFi ile günümüze kadar olan deneyimler, bunların ciddi bakteriyel enfeksiyonlar, tüberküloz ve fırsatçı enfeksiyonların riskinde artışa neden oldukları ve belki de maligniteler ile ilişili olabileceğine de dikkat çekilmişir. Önemli kabul edilen diğer potansiyel advers olaylar demiyelinizan bozukluklar, lupus benzeri sendromlardır. Sertolizumab pegol orta ila şiddetli derecede aktif romatoid artriti olan erişkin hastalar için onaylanmış olan, PEGile, Fc bölgesi içermeyen bir TNF inhibitörüdür. Sertolizumab pegolün, romatoid artrite ek olarak, Crohn hastalığı, psoriazis, psoriatik artrit ve aksiyel spondiloartritli hastalarda da etkili olduğu gösterilmiştir. Bu yazıda sertolizumab pegol ile yapılmış romatoid artrit, aksiyel spondiloartrit ve psöriatik artrit çalışmalarında elde edilen güncel güvenlilik verileri özetlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Sertolizumab, güvenlilik