Derleme

Sertolizumab pegolün moleküler yapısı ve etki mekanizması

10.2399/raed.15.S1S8

  • Gökhan Keser

Gönderim Tarihi: 06.05.2015 Kabul Tarihi: 22.07.2015 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(1):8-13

Sertolizumab pegol (CZP) tümör nekrotizan faktör alfanın hem çözünür, hem de membrana bağlı formlarına bağlanarak nötralize eden, humanize bir monoklonal antikorun, rekombinan yapıda ve polietilen glikol ile pegilize edilmiş antijen bağlayıcı (Fab) fragmanıdır. Diğer anti-TNF ajanların aksine, CZP'de Fc bölgesi bulunmaz. Bu nedenle in vitro ortamda komplemana bağımlı veya antikor bağımlı hücresel aracılı sitotoksisiteye neden olmaz. Fc bölgesinin olmaması, aynı zamanda CZP'nin plasental transferini de oldukça azaltır. CZP'nin diğer bir önemli özelliği olan pegilasyon, ilacın iltihaplı bölgeye daha kolay ulaşmasını ve orada daha uzun süre kalmasını sağlar; ayrıca ilacın renal klirensini de azaltır. Pegilasyonun mast hücrelerinde non-immun degranülasyonu da azalttığı ve bunun da enjeksiyon yeri reaksiyonlarının nadir olmasını açıklayabileceği düşünülmektedir. CZP'nin diğer bir özelliği de, TNF molekülüne bivalan değil, monovalan bağlanmasıdır. Böylece, immun kompleks oluşumunu ve dolayısıyla nötrofil degranülasyonu ve süperoksit oluşumunu azaltır.

Anahtar Kelimeler: Sertolizumab, sertolizumab pegol, pegilasyon, etki mekanizması