Derleme

Sistemik lupus eritematozus patogenezinde BLyS (BAFF) ve APRIL

10.2399/raed.19.43434

  • Selma Sarı
  • Murat İnanç

Gönderim Tarihi: 16.01.2019 Kabul Tarihi: 06.02.2019 J Turk Soc Rheumatol 2019;11(2):110-116

Sistemik lupus eritematozus (SLE), self antijenlere karşı immün tolerans kaybı ve aşırı aktif B ve T hücre yanıtı ile karakterize bir sistemik otoimmün hastalıktır. B lenfosit stimülatör (BLyS) ve APRIL, B hücre aktivasyonu, sürekliliği ve plazma hücrelerinin sağkalımına destek olan sitokinlerdir. Her iki molekül SLE patogenezinde rol almaktadır. Bu derlemede BLyS ve APRIL'in SLE patogenezine olan katkısını yapılan çalışmalarla açıklamaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: BLyS, APRIL, sistemik lupus eritematozus (SLE)