Derleme

Sistemik lupus eritematozus'da hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi ve aktivite indeksleri

10.2399/raed.18.72792

  • Sabin Göktaş Aydın
  • Bahar Artım Esen

Gönderim Tarihi: 25.11.2017 Kabul Tarihi: 14.12.2017 J Turk Soc Rheumatol 2018;10(1):6-13

Sistemik lupus eritematozus (SLE) aktivite ve remisyon dönemleriyle seyreden otoimmün bir hastalıktır. Hastalık aktivitesinin kontrolü prognozun temel belirleyicilerinden biridir. Aktivite değerlendirmesi için birçok indeks geliştirilmiştir. Ancak ön planda hastalığın heterojen yapısından dolayı hepsinde bazı kısıtlamalar söz konusudur. İdeal olarak aktivite belirlenmesinde kullanılacak indekslerin farklı klinisyenler tarafından uygulandıklarında aynı sonucu vermeleri; bir organda kötüleşmeyi, aynı kalmayı, düzelmeyi belirleyebilmeleri; hastalık ciddiyeti konusunda bilgi sağlayabilmeleri ve kolay yapılabiliyor olmaları gerekir. Bu yazıda SLE için şimdiye kadar geliştirilmiş hastalık aktvite indekslerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus eritematozus, SLEDAI, BILAG, hastalık aktivitesi