Olgu Sunumu

Sistemik sklerozu olan bir hastada ulnar osteoliz: Olgu sunumu

10.2399/raed.19.85570

  • Seda Çolak
  • Emre Tekgöz
  • Maghrur Mammadov
  • Sedat Yılmaz
  • Muhammet Çınar

Gönderim Tarihi: 31.01.2019 Kabul Tarihi: 06.02.2019 J Turk Soc Rheumatol 2019;11(2):161-163

Sistemik sklerozda nedeni belli olmayan kemik destrüksiyonları görülebilir. Ancak bu osteoliz her zaman akro-osteoliz şeklinde olmayabilir. Bu olgu sunumunda sistemik sklerozlu bir hastada bilateral ulna distalindeki osteoliz varlığı sunulmuştur. Sistemik sklerozlu hastalarda tübüler kemiklerde osteoliz varlığına dikkat edilmelidir. Osteoliz, sistemik sklerozun hastalık ciddiyeti ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Sistemik skleroz, osteoliz, kemik destrüksiyonu