Derleme

Sjögren sendromunda sinir sistemi tutulumu ve vaskülit

10.2399/raed.14.25744

  • Ediz Dalkılıç
  • Belkıs Nihan Coşkun

Gönderim Tarihi: 26.05.2014 Kabul Tarihi: 25.02.2015 J Turk Soc Rheumatol 2014;6(2):62-66

Sjögren sendromu (SjS), ekzokrin bezlerin enflamasyonu ve disfonksiyonuyla karakterize kronik, sistemik, otoimmun bir hastalıktır. Hastalığın esas bulguları göz kuruluğu (kseroftalmi) ve ağız kuruluğu (kserostomi) olmasına karşılık, üçte bir gibi önemli sayıda hastada nörolojik, pulmoner, gastrointestinal sistem gibi sistemik ekstraglandüler bulgular mevcuttur. Yapılan çalışmalarda; nörolojik tutulum paterni ve sıklığı değişkenlik göstermektedir. Hastalığın en yaygın ekstraglandüler tutulumlarından biri de vaskülittir. Biz bu derlemede primer SjS'nin nörolojik ve vaskülitik tutulumunu irdelemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Sjögren sendromu, nörolojik tutulum, vaskülit