Olgu Sunumu

Skleroderma ve epilepsi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

10.2399/raed.15.76486

  • Belgin Petek Balcı
  • Aytül Mutlu
  • Reyhan Yılmazer
  • Özlem Çokar

Gönderim Tarihi: 01.07.2014 Kabul Tarihi: 14.04.2015 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(1):24-27

Sistemik skleroderma, deri ve çeşitli organlarda inflamatuar, vasküler ve fibrotik değişikliklerle karakterize jeneralize bir bağ dokusu hastalığıdır. Santral sinir sistemi tutulumu nadirdir. Skleroderma olduğu bilinen bir olgu, sağ hemiparezi ve jeneralize tonik klonik nöbetler ile başvurdu. Kranial difüzyon MR görüntülemede sol sentrum semiovalede akut fokal infarkt alanı tespit edildi. EEG'de sol parietal bölgede keskin dalgalar saptandı. Santral sinir sistemini nadir etkileyen skleroderma, inme ve epilepsi birlikteliği nedeniyle literatür ışığında irdelendi.

Anahtar Kelimeler: Skleroderma, inme, epilepsi