Olgu Sunumu

Spondiloartropatili hastada kalça ağrısının beklenmedik sebebi

10.2399/raed.16.91300

  • Gül Güzelant
  • Serdal Uğurlu

Gönderim Tarihi: 17.02.2017 Kabul Tarihi: 20.02.2017 J Turk Soc Rheumatol 2016;8(0):28-31

Spondiloartropatili hastalarda inflamatuar bel ve kalça ağrısı, enfeksiyon ya da malignitenin yol açtığı ağrıyla karışabilmektedir. Özellikle anti-TNF tedavisi altındaki hastalarda yeni gelişen inflamatuar ağrı, bu ajanların enfeksiyon ve tartışmalı malignite riski nedeniyle önemlidir. Bu nedenle yeni gelişen ağrı hastalık aktivasyonuna bağlanmadan önce, dikkatli bir ayırıcı tanı yapılmalıdır. Spondiloartropatili bu olguda adalimumab altında yeni gelişen inflamatuar bel ve kalça ağrısında ayırıcı tanıda olan malignitelerden lenfoma tanısı konularak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adalimumab, lenfoma, bel ağrısı