Olgu Sunumu

Tekrarlayan polikondritli bir hastada c-ANCA pozitifliği: Birliktelik mi, değil mi? Bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi

10.4274/raed.galenos.2020.35744

  • Başak Sayınalp
  • Emre Bilgin
  • Akif Can Güler
  • Umut Kalyoncu

Gönderim Tarihi: 18.12.2019 Kabul Tarihi: 04.02.2020 J Turk Soc Rheumatol 2021;13(2):88-90

Tekrarlayan polikondrit (RP), kıkırdak ve proteoglikandan zengin dokuların tekrarlayan enflamasyonu ile karakterize, nadir görülen immün aracılı bir hastalıktır. En sık tutulan bölgeler kulak kıkırdağı ve periferik eklemlerin kıkırdağıdır. RP olgularının yaklaşık üçte biri vaskülit, bağ dokusu hastalıkları ve myelodisplastik sendrom gibi diğer hastalıklarla ilişkilidir. Burada sitoplazmik antinötrofil sitoplazmik antikor (c-ANCA veya PR3-ANCA) pozitif bulunan ancak herhangi bir sistemik ANCA ilişkili vaskülit belirtisi göstermeyen bir RP olgusu sunuyoruz. RP hastalarının herhangi bir ilişkili hastalık varlığı açısından araştırıldıklarından ve buna göre takip edildiklerinden emin olmak önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan polikondrit, antinötrofil sitoplazmik antikor, derleme

Tam Metin (İngilizce)