Olgu Sunumu

Temporal arter tutulumu olan ANCA ilişkili vaskülit: Olgu sunumu

10.4274/raed.galenos.2020.09719

  • Özkan Varan
  • Betül Öğüt
  • Hamit Küçük
  • Abdurrahman Tufan
  • Ayşe Dursun
  • Berna Göker

Gönderim Tarihi: 05.07.2020 Kabul Tarihi: 21.11.2020 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(1):29-31

Antinötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili vaskülit ve dev hücreli arterit, klinik görünümleri, tedavileri ve prognozları açısından farklılık gösteren iki farklı vaskülittir. ANCA ilişkili vaskülitlerde temporal arter tutulumu nadiren görülür. Bu yazıda, temporal arter tutulumu olan iki ANCA ilişkili vaskülit hastasını sunacağız.

Anahtar Kelimeler: Temporal arter, vaskülit, anca ilişkili vaskülit

Tam Metin (İngilizce)