Öneri

Türkiye Romatoloji Derneği aksiyel spondiloartrit ulusal tedavi önerileri

10.2399/raed.18.18024

 • Gülen Hatemi
 • Servet Akar
 • Ali Akdoğan
 • Pamir Atagündüz
 • Emine Duygu Ersözlü
 • Sinem Nihal Esatoğlu
 • Nurdan Kötevoğlu
 • Lale Öcal
 • Fatoş Önen
 • Didem Arslan Taş
 • Turan Hilmi Yeşil
 • Sedat Kiraz

Gönderim Tarihi: 04.08.2018 Kabul Tarihi: 06.09.2018 J Turk Soc Rheumatol 2018;10(2):88-98

Amaç:

Aksiyel spondiloartitli (axSpA) hastaların tedavi yönetimine yönelik ASAS/EULAR kılavuzu 2016 yılında yayımlanmıştır. Biz, bu tedavi önerilerini uzman romatologlardan oluşan bir komite ile modifiye ederek Türkiye'deki axSpA hastalarının tedavisinin en iyi şekilde yapılabilmesi için Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) aksiyel spondiloartrit tedavi önerilerini hazırlamayı amaçladık.

Yöntem:

2017 yılında TRD üyelerinden 1 başkan (SK), 1 raportör (GH) ve 10 üye olmak üzere 12 romatologdan oluşan bir komite kuruldu. 2016 ASAS-EULAR önerileri taslak olarak kullanılarak üzerinde modifikasyon yapıldı. Kanıt düzeyi ve öneri gücünün belirlenmesinde ASAS/ EULAR önerilerinde Oxford sistemi kullanılmıştı. Modifiye edilmeyen öneri maddelerinin kanıt düzeyleri ve önerilerin gücü olduğu gibi bırakıldı. Uzman görüşüne dayandırılarak modifiye edilen önerilerin düzeyi «5», önerinin gücü ise «D» olarak belirlendi. Her bir madde, komite üyelerinin en az %70'inin onayını alarak onaylandı.

Bulgular:

2016 ASAS-EULAR önerilerinde yer alan 5 genel ilkeden birinci, dördüncü ve beşinci genel ilke modifiye edildi ve 2 yeni genel ilke eklendi. Onüç tedavi önerisinden, birinci, ikinci, onuncu ve onbirinci öneriler dışındaki tüm öneriler modifiye edildi. Dokuzuncu ve onüçüncü tedavi önerileri bir araya getirildi. Böylece toplamda 7 "genel ilke" ve 12 "öneri" oluşturuldu.

Sonuç:

Hazırladığımız önerilerin axSpA hastalarının bakımını üstlenen romatologlara ve diğer branşlardan hekimlere klinikte yararlı olacağını düşünmekteyiz. Bununla birlikte, mevcut ajanların yapısal hasar üzerine etkileri ve uzun süreli güvenlilik verileri ve yeni ajanlarla yapılmış çalışmalar yayımlandıkça bu önerilerin güncellenmesi gerekecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Romatoloji Derneği (TRD), öneriler, aksiyel spondiloartrit, tedavi