Öneri

Türkiye Romatoloji Derneği biyobenzer ilaçlar ulusal tedavi önerileri

10.2399/raed.18.18023

  • Ediz Dalkılıç
  • Aşkın Ateş
  • Şeminur Haznedaroğlu
  • Göksal Keskin
  • Süleyman Serdarr Koca
  • Zeynep Özbalkan
  • Taşkın Şentürk
  • Serdal Uğurlu
  • Ayten Yazıcı
  • Ahmet Gül

Gönderim Tarihi: 28.05.2018 Kabul Tarihi: 24.07.2018 J Turk Soc Rheumatol 2018;10(2):85-87

Biyolojik ilaçlar birçok iltihabi romatolojik hastalığın tedavisinde devrim yaratmışlardır. Onaylı referans ilacın patent süresi dolduktan sonra biyobenzer ilaçlar romatolojik hastalıkların tedavisinde piyasaya girmiştir. Bu yazıda, biyobenzer ilaçların etkinlilik ve güvenlilik durumlarının yanı sıra, Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) bu biyobenzer ilaçların tanım, isimlendirme, değiştirilebilirlik ve ekstrapolasyonu ile ilgili önerilerde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Romatoloji Derneği, biyobenzer ilaçlar