Öneri

Türkiye Romatoloji Derne¤i psoriyatik artrit ulusal tedavi önerileri

10.2399/raed.18.18021

  • Umut Kalyoncu
  • Eftal Yücel
  • Şule Yavuz
  • Kenan Aksu
  • Süleyman Özbek
  • Emire Seyahi
  • Timur Pırıldar
  • Şenol Kobak
  • Esen Kasapoğlu
  • Murat İnanç

Gönderim Tarihi: 25.05.2018 Kabul Tarihi: 25.05.2018 J Turk Soc Rheumatol 2018;10(2):69-80

Amaç:

Psoriyatik artrit (PsA) hastalarının yönetimi için yeni tedavi seçenekleri son yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, PsA hastalarında Türkiye Romatoloji Derneği'nin (TRD) ulusal tedavi önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Nisan 2017 tarihinde TRD Yönetim Kurulu'nun belirlediği 10 romatoloji uzmanı ile birlikte PsA tedavi önerileri ile ilgili uzlaşma toplantısı yapıldı. Bu toplantıda uluslararası tedavi önerilerinden EULAR ve GRAPPA önerileri tartışıldı. Ayrıca ülkemizdeki PsA konusunda yapılmış olan çalışmalar da gözden geçirildi. Genel tedavi prensipleri, NSAİİ, glukokortikoid, sentetik DMARD ve biyolojik DMARD kullanım prensipleri tartışıldı. Ayrıca periferik artrit, entezit, daktilit ve aksiyal tutulum tedavi şemaları belirlendi. Bu tedavi öneri taslağı TRD Ulusal Kongresinde 39 TRD üyesi tarafından oylandı. Ortalaması 8 ve üzerinde olan öneriler kabul edildi. Ayrıca her bir uzman özelinde, önerinin 10 üzerinden 8 ve üzeri kabul yüzdeleri hesaplandı.

Bulgular:

PsA tedavi önerilerinde 6 genel prensip belirlendi. PsA ölçüm değerlendirmesi en düşük kabul oranıyla önerilerde yeri aldı. NSAİİ kullanımı ile ilgili 2, glukokortikoid kullanımı ile ilgili de 2 öneri belirlendi. Biyolojik DMARD kullanımından önce sentetik DMARD'ların kullanılması gerektiği belirtildi. Sentetik DMARD sonrası ilk seçenek olarak anti-TNF tedavilerin seçilmesi önerildi. Anti-TNF kullanımı ile ilgili 5 alt öneri yapıldı. Anti-TNF'ye yanıtsız veya anti-TNF'yi tolere edemeyen hastalarda anti-IL-17, anti-IL-12/23 veya JAK-kinaz inhibitörlerinin herhangi bir sıra gözetmeksizin kullanılabileceği önerildi. Sekukinumab'ın aksiyal tutulumda tercih edilecek bir ajan olduğu da önerildi.

Sonuç:

TRD PsA-2017 önerileri ülkemizde kas-iskelet hastalıkları ile ilgilenen romatoloji ve romatoloji dışı hekimlere yol göstermesi için hazırlanmıştır. İlerleyen yıllarda özellikle anti-TNF dışı biyolojik tedavi ile ilgili tecrübelerin oluşması ile TRD-PsA önerilerinde güncelleme yapılması gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Romatoloji Derneği (TRD), öneriler, psoriyatik artrit