Öneri

Türkiye Romatoloji Derneği romatizmal hastalıklarda gebelik yönetimi ve gebelikte anti-romatizmal ilaç kullanım önerileri

10.2399/raed.19.61061

 • Şule Apraş Bilgen
 • Levent Kılıç
 • Abdulsamet Erden
 • Zeynep Aşlar
 • Cemal Bes
 • Gonca Karabulut
 • Seval Pehlevan
 • Ayten Yazıcı
 • Yelda Bilginer
 • Özgür Deren
 • Seza Özen
 • İhsan Ertenli
 • Sedat Kiraz
 • Türkiye Romatoloji Derneği Romatizmal Hastalıklarda Gebelik Yönetimi Çalışma Grubu

Gönderim Tarihi: 18.07.2019 Kabul Tarihi: 19.07.2019 J Turk Soc Rheumatol 2019;11(2):91-104

Otoimmün romatizmal hastalıklar sıklıkla üreme çağındaki bireyleri etkiler. Plansız gebelik durumunda kullanılan ilaçlar ve/veya aktif romatizmal hastalık obstetrik komplikasyon riskini artırabilmektedir. Gebelik seyrinde ilaç kullanımı ile ilgili bilgilerimiz çoğu ilaç için oldukça sınırlı ve genellikle plansız gebelikler sırasında oluşan ilaç maruziyetleri sonucu yıllar içinde biriken bilgilerdir. Gebelik sürecinde ilaç tedavilerinin doğru yönetimi için European League Against Rheumatology (EULAR) ve British Society of Rheumatology (BSR) and British Health Professionals in Rheumatology (BHPR) gibi derneklerin, gebelikte romatizmal ilaç kullanım önerileri güncellenerek yayınlamaktadır. Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) olarak, romatizmal hastalıklarda gebelik ve laktasyon dönemlerinde anti-romatizmal ilaçların yönetimine yönelik ulusal tedavi önerileri oluşturulması kararlaştırılmıştır. Burada amaç, romatizmal hastalıklarda; gebelik planı, konsepsiyon, gebelik ve laktasyon, dönemlerinde anti-romatizmal ilaçların kullanımı ve aşılama gibi önemli konularda yol gösterici "öneriler" oluşturmak şeklinde belirlenmiştir. Bu öneriler; romatoloji, pediatri ile kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinden oluşan multidisipliner bir çalışma grubu tarafından oluşturulmuştur. Öneriler oluşturulurken, EULAR, BSR ve BHPR gibi romatoloji derneklerinin gebelikte romatizmal ilaç kullanımına dair güncel önerileri ve referansları temel alınmıştır. Çalışma grubu tarafından, mevcut uluslararası önerilerin ve referansların güncellenmesine yönelik literatür taraması yapılmıştır. Oluşturulan öneriler taslağı romatoloji derneği üyelerinin değerlendirilmesine sunularak gözden geçirilmiştir. Oluşturulan önerilerin son hali tekrar TRD dernek üyelerine sunularak oylanmıştır [puanlama 0-10 (0: Hiç katılmıyorum, 10: Kesinlikle katılıyorum)]. 7 Nisan 2017 tarihinde ön değerlendirme ve planlama, 6 Mayıs 2017 tarihinde "öneriler taslağı" üzerinde uzlaşı ve yazım planlaması olarak; çalışma grubu üyelerinin katılımıyla 2 defa toplantı yapılmıştır. Hazırlanan taslak öneriler Eylül 2018'de dernek üyelerine sunularak gözden geçirilmiştir. Nisan 2019'da oluşturulan önerilerin son hali dernek üyelerince oylanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Romatizmal hastalıklar, gebelik, antiromatizmal ilaçlar