Öneri

Türkiye Romatoloji Derne¤i romatoid artrit ulusal tedavi önerileri

10.2399/raed.18.18022

  • Ayşe Çefle
  • Gökhan Keser
  • Ender Terzioğlu
  • İhsan Ertenli
  • Nevsun İnanç
  • Fulya Coşan
  • Neslihan Yılmaz
  • Ali Şahin
  • Meryem Can
  • Vedat Hamuryudan

Gönderim Tarihi: 10.07.2018 Kabul Tarihi: 24.07.2018 J Turk Soc Rheumatol 2018;10(2):81-84

Romatoid artrit (RA) tedavisi son otuz yılda dramatik olarak değişmiştir. Bugün tedavide konvansiyonel sentetik hastalık seyrine etki eden antiromatizmal ilaçların yanında biyolojik ve hedefe yönelik sentetik ajanlar da başarı ile kullanılmaktadır. RA tedavisinde hedef remisyon veya düşük hastalık aktivitesidir. Hangi hastada hangi ilacın verileceği, dozu ve tedavi değişimi ile ilgili ideal bir kılavuz mevcut değildir. Bu nedenle Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) tarafından RA tedavisi için ulusal bir kılavuz geliştirilmesi amaçlandı. Deneyimli on uzman Nisan 2017'de bir araya geldi. Öneriler oluşturuldu ve puanlandı (0-10 arası). Önerilerin son hali Mart 2018'de dernek üyelerine sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, Türkiye Romatoloji Derneği (TRD), tedavi önerileri