Olgu Sunumu

Tubulointerstisyel nefrit ve üveit (TİNU) sendromu; az bilinen bir olgu

10.4274/raed.galenos.2022.87597

  • Reşit Yıldırım
  • Nazife Şule Yaşar Bilge
  • Timuçin Kaşifoğlu

Gönderim Tarihi: 18.01.2022 Kabul Tarihi: 22.09.2022 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(3):146-149

Tubulointerstiyel nefrit ve üveit (TİNU) sendromu, otoimmün özellikler barındıran, nadir bir multisistemik hastalıktır. Renal ve göz tutulumu çoğunlukla aynı zaman diliminde ortaya çıkmaz, bu nedenle tanıda gecikmelere neden olur. Genellikle, böbrek tutulumu göz tutulumundan önce görülür. Göz tutulumu, hemen daima tekrarlayıcı ve bilateral anterior üveit şeklindedir. Renal tutulum sıklıkla kendini sınırlayıcıdır ve nadiren immünosüpresif tedavi ihtiyacı olmaktadır. Kesin tanı, klinik ve histopatolojik bulguların yanı sıra taklitçi hastalıkların dışlanması ile konur. Steroid en sık tercih edilen ajan olmakla beraber en az 3-6 ay kadar kullanımı önerilmektedir. Burada TİNU sendromu tanısı konan bir olgu ile romatoloji literatüründe bu hastalık ile ilişkili farkındalığı artırmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Tubulointerstisyel nefrit, üveit, TİNU sendromu, romatoloji

Tam Metin (İngilizce)