Derleme

Ultrasonografinin romatolojik hastalıklarda klinik uygulamaları

  • Burak Erer

J Turk Soc Rheumatol 2010;2(1):26-33

Son yıllarda, teknolojik gelişmelere paralel olarak, kas-iskelet sistemi ultrasonografisinin (KİSUS) romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanımı büyük ölçüde artış göstermiştir. Hastalıkların çok erken döneminde bir çok patolojiyi ortaya koyabilmesi ve hastalık aktivitesinin takibinde güvenilir bir sonlanım ölçütü olarak kabul edilmesi önemini artırmaktadır. Bu derlemede, KİSUS'a ait temel bilgiler, teknik özellikler ve klinik uygulamalarına ait bilgiler sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, romatizmal hastalıklar, klinik uygulamalar