Olgu Sunumu

Vaskülitik nöropatiye bağlı düşük ayak gelişen olguda fizyoterapinin etkinliği

10.2399/raed.17.33043

  • Bilge Başakcı Çalık
  • Elif Gür Kabul
  • Murat Taşçı
  • Fahrettin Bıçakcı

Gönderim Tarihi: 26.07.2017 Kabul Tarihi: 22.08.2017 J Turk Soc Rheumatol 2017;9(0):35-38

Vaskülitik nöropatiye bağlı düşük ayak gelişen olgularda, literatür en kısa zamanda fizyoterapi ve rehabilitasyon programına başlanmasını tavsiye etmesine rağmen daha çok medikal tedavi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yirmi bir yaşında, sağ tarafında vaskülitik nöropatiye bağlı düşük ayak gelişen erkek hasta, medikal tedavisine ek olarak uygulanan fizyoterapi programı ile tedavi edildi. Uygulanan fizyoterapi programı; yüksek voltajlı kesikli galvanik stimülasyon, tüm vücut vibrasyonu ve proprioseptif egzersizlerden oluşmaktaydı. Uygulanan fizyoterapi programı, kas kuvvetinde ve dengede olumlu sonuçlar yaratarak fonksiyonelliği ve yaşam kalitesini anlamlı düzeyde arttırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vaskülit, mononöropati multipleks, düşük ayak, fizyoterapi