Cilt 10, Sayı 1

Haziran 2018
(1) Klinik Araştırma, (1) Derleme, (3) Olgu Sunumu, (2) Özetler, (1) Haberler

Klinik Araştırma

Romatoloji polikliniğine başvuran hastaların sevk özellikleri ve tanı dağılımları
  • Bilal Arıcan
  • Mehmet Engin Tezcan
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 1-5 DOI: 10.2399/raed.18.27247

Derleme

Sistemik lupus eritematozus'da hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi ve aktivite indeksleri
  • Sabin Göktaş Aydın
  • Bahar Artım Esen
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 6-13 DOI: 10.2399/raed.18.72792

Olgu Sunumu

Eritema nodozum ve poliartralji ile prezente olan tularemi olgusu
  • Ahmet Çayakar
  • Ayşe Özdemir
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 14-22 DOI: 10.2399/raed.18.05706
Psoriatik artritte abatasept: Olgu sunumları
  • Gül Güzelant
  • Serdal Uğurlu
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 23-26 DOI: 10.2399/raed.18.30592
Parotis bezi tutuluşu ile başvuran sarkoidoz olgusu
  • Hüseyin Semiz
  • Şenol Kobak
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 27-30 DOI: 10.2399/raed.18.85047

Özetler

Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu Bildiri Özetleri
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 33-62 DOI: 10.2399/raed.18.00018o
Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu Yazar Dizini
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 63-64

Haberler

TRD'den Haberler
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 65-68

Dergi Hakkında

Makale Araçları